Κατηγορίες

Αποστολές προϊόντων στο εξωτερικό

    Τώρα το BABYDREAM μπορεί να στείλει τα προϊόντα σας και στο εξωτερικό. Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες παρακάτω. Για περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το κατάστημα στα 2221020048 και 6932629863, ή στείλτε μας email στο info@babydream.gr 

 

Ευρώπη

Βάρος σε KGR Ζώνη 1 Ζώνη 2 Ζώνη 3 Ζώνη 4   Ζώνη 1 Ζώνη 4
1,0   13,60 14,30 15,20   ΚΥΠΡΟΣ   Αυστρία  
2,0 12,60 17,40 18,40 19,30   Bουλγαρία   Δανία  
3,0 16,40 21,20 22,20 23,40   Ζώνη 2 Eσθονία  
4,0 20,20 25,10 26,10 27,50   Iταλία   Iρλανδία  
5,0 24,00 29,00 30,00 31,60   Iσπανία   Λουξεμβούργο  
6,0 27,80 32,90 33,90 35,70   Ολλανδία   Λιθουανία  
7,0 31,60 36,80 37,80 39,80   Hνωμένο Bασίλειο   Μάλτα  
8,0 35,40 40,70 41,70 43,90   Ουαλία   Ουγγαρία  
9,0 39,20 44,60 45,60 48,00   Σκωτία   Πολωνία  
10,0 43,00 48,50 49,50 52,10   Μονακό   Ρουμανία  
11,0 46,80 52,40 53,40 56,20   Πορτογαλία   Σλοβακία  
12,0 50,60 56,30 57,30 60,30   Ζώνη 3 Σλοβενία  
13,0 54,40 60,20 61,20 64,40   Γαλλία   Σουηδία  
14,0 58,20 64,10 65,10 68,50   Γερμανία   Tσεχίας  
15,0 62,00 68,00 69,00 72,60   Bέλγιο   Φινλανδία  
16,0 65,80 71,90 72,90 76,70   Αλβανία      
17,0 69,60 75,80 76,80 80,80          
18,0 73,40 79,70 80,70 84,90          
19,0 77,20 83,60 84,60 89,00   ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ      
20,0 81,00 87,50 88,50 93,10   ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ 1 ΔΕΝ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ      
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟ 4,10 4,60 5,20 5,20   ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ .      

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ                    
1.Για την σωστή διακίνηση των αποστολών σας είναι απαραίτητο στην συσκευασία αλλά και στην ηλεκτρονική                    
φορτωτική να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη ,όνομα  , διεύθυνση , πόλη ,                     
ταχυδρομικός κωδικός και  τηλέφωνο.                    
2.Οι αποστολές εμπ/των πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από νόμιμο παραστατικό : Δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο                     
3. Το βάρος μίας αποστολής υπολογίζεται με βάση του πραγματικού της  βάρους ή του  συνολικού ογκομετρικού  βάρους                     
όλων των δεμάτων μιας αποστολής , οποίο είναι από τα δύο το μεγαλύτερο.                    
Ο ογκομετρικός τύπος χρέωσης της αποστολής είναι :                    
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ (ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ)  ΔΙΑ  ΤΟΥ 5000.                    
4.Κάθε αποστολή που διεκπεραιώνεται μέσω του δικτύου της Skynet-Genesis  βάσει των όρων και συμφωνιών των                     
διεθνών συνθηκών για «μεταφορές», και ειδικότερα βάσει της συνθήκης της Βαρσοβίας ή και του Μόντρεαλ, είναι                     
αυτόματα ασφαλισμένη για απώλεια ή καταστροφή για έγγραφα και για δέματα μέχρι του ποσού των 50€.                    
Δυνατότητα ασφάλισης δεμάτων εμπορικής αξίας παρέχετε  εφόσον το εμπόρευμα συνοδεύεται από τιμολόγιο και                     
δελτίο αποστολής, έχει δηλωθεί μεγαλύτερη αξία στo έγγραφο φορτωτικής της Skynet worldwide express  και ταυτόχρονα                     
έχει ζητηθεί επιπλέον ολική ή μερική ασφαλιστική κάλυψη. Τα έξοδα ασφάλισης της αποστολής επιβαρύνουν τον αποστολέα.                    
5.      Όλες οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 23 % και επίναυλο αεροπορικου καυσίμου .                    

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

1. Για την σωστή διακίνηση των αποστολών σας είναι απαραίτητο στην συσκευασία αλλά και στην ηλεκτρονική

φορτωτική να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη ,όνομα  , διεύθυνση , πόλη ,

ταχυδρομικός κωδικός και  τηλέφωνο.

2. Οι αποστολές εμπ/των πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από νόμιμο παραστατικό : Δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο

3. Το βάρος μίας αποστολής υπολογίζεται με βάση του πραγματικού της  βάρους ή του  συνολικού ογκομετρικού  βάρους

όλων των δεμάτων μιας αποστολής , οποίο είναι από τα δύο το μεγαλύτερο.

Ο ογκομετρικός τύπος χρέωσης της αποστολής είναι :

ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ (ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ)  ΔΙΑ  ΤΟΥ 5000.

4. Κάθε αποστολή που διεκπεραιώνεται μέσω του δικτύου της Skynet-Genesis  βάσει των όρων και συμφωνιών των

διεθνών συνθηκών για «μεταφορές», και ειδικότερα βάσει της συνθήκης της Βαρσοβίας ή και του Μόντρεαλ, είναι

αυτόματα ασφαλισμένη για απώλεια ή καταστροφή για έγγραφα και για δέματα μέχρι του ποσού των 50€.

Δυνατότητα ασφάλισης δεμάτων εμπορικής αξίας παρέχετε  εφόσον το εμπόρευμα συνοδεύεται από τιμολόγιο και

δελτίο αποστολής, έχει δηλωθεί μεγαλύτερη αξία στo έγγραφο φορτωτικής της Skynet worldwide express  και ταυτόχρονα

έχει ζητηθεί επιπλέον ολική ή μερική ασφαλιστική κάλυψη. Τα έξοδα ασφάλισης της αποστολής επιβαρύνουν τον αποστολέα.

5.      Όλες οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 23 % και επίναυλο αεροπορικου καυσίμου .